Vi som redan haft egen kompostering i många år måste vi också ansöka igen om att få fortsätta med de